Schelpen

Lid van Metaalunie

Donaghys Performance First

BST Oyster Supplies

Schelpdiersector

Aquacultuur
Vooruitlopend op de snel veranderende economische en milieubeschermende ontwikkelingen analyseerde Bakker de wereldwijd toegepaste aquacultuur technieken. Bakker is hierdoor nu erkend als de expert in aquacultuur systemen. Niet alleen dat maar ook de, door schelpdierkwekers zeer gewaardeerde, gerenommeerde leveranciers van substraten (speciale touwen), boeien, oestermanden en hulpmiddelen hebben voor Bakker gekozen om hun topproducten exclusief te laten vertegenwoordigen, zoals o.a. Donaghy’s uit Nieuw-Zeeland, BST uit Australië en GEM Plastics uit Ierland.

Oogst
Traditionele oogst- en vismethoden voor tweekleppige schelpdieren zijn arbeidsintensief en vaak niet (meer) economisch verantwoord. Automatisering van arbeidsintensieve proces-stappen is noodzakelijk. Bakker ontwikkelde speciaal voor de hangcultuur van mosselen het “Venturi” oogstsysteem, waarbij van de “long-line”, volautomatisch geoogst kan worden. Een grote sprong vooruit. Kweekt u schelpdieren d.m.v. bodemcultuur, hangcultuur, “bouchot” cultuur of met “batea’s”? Bakker heeft een methode beschikbaar voor u.

Voorbewerking
Het voorbewerken van schelpdieren is een zeer belangrijke stap in het gehele proces. Voorbewerking kan aan boord of aan land plaatsvinden en zal nodig zijn voor zowel de verdere vers- en / of vleesverwerking. Graag informeren wij u over de voor- en nadelen. Door een goed uitgevoerde voorbewerking spaart u niet alleen en vooral het product, maar ook uw portemonnee. Afhankelijk van cultuur, locatie, soort en oogstmethode kunnen verschillende voorbewerkingen nodig zijn. Om er enkele te noemen: Wastrommels en wasbanden, Sorteermachines, Ontsteners, Wier- en algenseparatoren, Zand- en slikfilters, Lege schelpenseparatoren, Mes-, borstel- en frictieonttrossers, Rollen- en trommelsorteerders, Ontpokkers, Vuilwaterfilters, Sedimentatiesystemen. Nagenoeg voor elke bewerking en capaciteit is een machinetype beschikbaar.

Natte opslag en purificatie
Na het oogsten en voorschonen van schelpdieren kan tijdelijke opslag nodig zijn voordat verdere verwerking plaatsvindt. De redenen hiervoor kunnen zijn: Product revitalisatie, Kwaliteitsverhoging, Ontzanding, Purificatie, Logistiek verbetering, Marktwerking, Voorbereiding op vervolgproces. Containers en systemen zijn beschikbaar van enkele kilogrammen tot meerdere tonnen. Voor het filteren van proceswater in de schelpdierensector heeft Bakker buiten haar eigen productie van filters tot 750 micron, de exclusieve vertegenwoordiging van de "Van Remmen filters"  waarmee een filtratie van 750 t/m 15 micron te behalen is

Versverwerking
Na de voorbewerking kunnen tijdens het vers verwerkingsproces van schelpdieren o.a. de volgende stappen uitgevoerd worden; Doseren, Onttrossen, Wassen, Ontbaarden, Inspecteren, Revitaliseren, Wegen, Verpakken. Een ogenschijnlijk eenvoudig proces, maar verse schelpdieren zijn levende schelpdieren. Dit betekent dat ze actief zijn en hun stofwisseling doorgaat, ook al zijn ze verpakt! De kunst van versverwerking is om zodanige condities te creëren, waarbij het schelpdier zich prettig (thuis) voelt. Bakker is gefocust op een voorzichtige behandeling tijdens de versverwerking om het levende product zo weinig mogelijk te “stressen”.

Verpakken
Behalve dat heeft ze een systeem ontwikkeld (“Ce-Vitaal”), waardoor het product korte voor het verpakken wordt gerevitaliseerd en geconditioneerd. Hierdoor wordt de versheid en de houdbaarheid van het levende product aanzienlijk verlengd. Eenmaal goed geconditioneerd en verpakt blijft de stofwisseling, op een sterk lager niveau, in stand. Verpakkingsmethode en -condities zijn daarom ook van groot belang. Nagenoeg voor elke bewerking en capaciteit is een machinetype beschikbaar. Bakker’s engineers weten precies wat hiervoor nodig is.

Vleesverwerking
Na de voorbewerking kunnen tijdens het vlees verwerkingsproces van schelpdieren o.a. de volgende stappen uitgevoerd worden; Doseren, Onttrossen, Wassen, Conditioneren, Ontbaarden, “Shucken” of Druk-koken, Vlees – Schelpseparatie, Fijn-separatie, Vleeswassing, Inspecteren, Blancheren, Ontwateren, Voorkoelen, Invriezen, Glaceren, Wegen, Verpakken. Een reeks van bewerkingen, waarbij het goed mogelijk is op verschillende processtappen te economiseren. M.F. Bakker focust op het zo lang mogelijk gebruik maken van de natuurlijke bescherming van het fragiele schelpdiervlees, de schelp. Vanzelfsprekend met een zo hoog mogelijke vleesopbrengst. Nadruk op deze twee belangrijke criteria betekent al bijna automatisch een maximaal behoud van vitamines, aroma’s, voedingstoffen en smaakstoffen.

Conservering
In principe is elke conserveringsvorm mogelijk, dit kan zijn; Vriezen (I.Q.F. of Blok gevroren), Glas (gepasteuriseerd of gesteriliseerd), Blik (gesteriliseerd), Gedroogd (gevriesdroogd), enz. Nagenoeg voor elke bewerking en capaciteit is een machinetype beschikbaar. Bakker’s engineers weten precies wat hiervoor nodig is.